Apród – Kell egy ház? – íme a játékszabályzat

kellegyhazKELL EGY HÁZ? NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

Az Allegro Group HU Kft. (1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.; cégjegyzékszáma: 01-09-727285, bejegyezte a Fővárosi Törvényszék, mint Cégbíróság), mint a www.aprod.hu on-line apróhirdetési oldal üzemeltetője(a továbbiakban: „aprod.hu” vagy „Szervező”), szolgáltatásának népszerűsítése valamint felhasználói aktivitásának előmozdítása érdekében nyereményjátékot (a továbbiakban: „Játék”) szervez az www.aprod.hu oldal magánszemély felhasználói számára (a továbbiakban: „felhasználó).

 • A Játék 2014. február 24-től 2014. március 31-ig bezárólag tart (a továbbiakban: „Játékidő”). A Játékban való részvétel ingyenes és önkéntes.

 • A Játékban rész vesz minden 18. életévét betöltött, cselekvőképes magánszemély, aki a Játékidő alatt awww.aprod.hu oldalon a LAKÁSHÁZ, vagy NYARALÓ alkategóriából egy darab, legfeljebb bruttó 15 millió forint megadott értékű hirdetést választ ki és annak azonosítóját tölti fel a Játék oldalán, a www.aprod.hu/nyerj oldalon. A Játék oldalán meg kell adni továbbá a felhasználó nevét, e-mail címét, és a biztonsági kódot (CAPTCHA). A Játékban való részvétel feltétele továbbá, hogy a felhasználó az általa megadott e-mail címmel és névvel az aprod.hu hírlevél szolgáltatására iratkozzon fel.

 • A Játékban részt vesznek azok a felhasználók is, akik az aprod.hu oldalt és tartalmát mobileszközről érik el (awww.aprod.hu/m-ről, www.aprod.hu/i-ről vagy mobil applikációból); mobil applikáció esetén felhasználói profilból szükséges bejelentkezni és kedvencként megjelölni a feltölteni kívánt hirdetést, majd a hirdetés azonosítóját a Játék oldalán kell a fentiek szerint megadni.

 • A felhasználó által megadott e-mail cím csak egyszer adható meg; a megadott hirdetés azonosítója nem változtatható meg. A Játék során a felhasználó által megadott e-mail cím szolgál azonosítóként, így a Játék során a felhasználó köteles valós e-mail címet megadni.

 • A Játék oldalán nem tölthető fel olyan hirdetés azonosítója, amely 
  (i) a fent jelzett alkategóriákon kívüli, 
  (ii) a felhasználó, vagy közvetlen hozzátartozó [Ptk. 685. b., vagy 2014. március 15-ét követően új Ptk. 8. könyv, I. rész 8:1 (1) a) pont) által közzétett hirdetés, 
  (iii) a hirdetés tárgyát képező ingatlan a felhasználó, vagy közeli hozzátartozójának tulajdonában, vagy birtokában áll.

 • A fenti feltételeknek megfelelő felhasználók között a Játékidő végétől számított 5 munkanapon belül, előreláthatólag 2014 április 2-án a Szervező, közjegyző jelenlétében sorsolást tart. A sorsolási listába azok a felhasználók adatai kerülnek, akik a jelen részvételi feltételeknek megfelelő adatokat adták meg, és a felhasználó által megadott hirdetés azonosítója a sorsolás napján aktív hirdetéshez rendelhető.

 • A sorsolás nyertese (a továbbiakban: nyertes) számára a Szervező megvásárolja a nyertes által megjelölt ingatlant, mint nyereményt, a Szervező által a nyertesnek meghatározott feltételek szerint. A nyertes a vételtől semmilyen indokkal nem állhat el. Ha a nyertes által megjelölt ingatlan 
  (i) nem valós hirdetés, 
  (ii) nem eladó, 
  (iii) eladójával a sorsolást követő 15 napon belül írásos és kikényszeríthető eladási szándéknyilatkozat nem jön létre, 
  a Szervező a nyertesnek legfeljebb bruttó 15 millió forint értékű budapesti, elsősorban új építésű ingatlant kínál fel. A nyertes a Szervező által így felkínált ingatlan vételétől semmilyen körülmények között nem állhat el, azt nem utasíthatja vissza. Nyereménynek ekkor a Szervező által felkínált ingatlan minősül.

 • A Szervező két pótnyertest is kisorsol, akik sorsolási sorrendnek megfelelően a nyertes helyébe léphetnek a jelen részvételi feltételekben rögzített esetekben.

 • A felhasználó elfogadja, hogy a Játék során kizárólag a Szervező, vagy partnerei által használt zárt számítógépes rendszer nyilvántartása az irányadó. A sorsolást a Szervező zárt informatikai rendszerének segítségével bonyolítja le, véletlen szám generálásával; a zárt informatikai rendszer védett a külső beavatkozástól. A felhasználó e feltételek ellen kifogással nem él.

 • A felhasználó elismeri, hogy a felhasználó által megjelölt hirdetéseket a Szervező, egyben, mint az aprod.hu oldal üzemeltetője utólagosan moderálhatja. A Szervező a felhasználó által feltöltött azonosítóhoz tartozó hirdetés tartalmáért nem felel.

 • A nyertes hozzájárul ahhoz, hogy nyertességének ténye, megadott neve nyilvánosságra kerüljön, így azt a Szervező megossza többek között a Játék oldalán, illetve közösségi oldalain.

 • A nyertest a Szervező e-mailben, megadott e-mailcímén értesíti, az értesítést a Szervező a sorsolást követően egyszer teszi meg és válaszra 5 munkanapon tart fenn. A nyertes elérhetetlensége esetén az azonosítást a Szervező sikertelennek minősítheti.

 • A nyertes a Játékban való részvételével elfogadja, hogy azonosítása az általa megadott adatok és személyazonosító okmányaiban szereplő adatok egybevetése alapján történik, az őt megillető nyeremény átvételét megelőzően, annak egyik feltételeként. A nyeremény átvételének további feltételeiként a Szervező, illetve a nyereményt biztosító vállalkozás esetlegesen további adatok/dokumentumok megküldését, illetve bemutatását igényelheti, vagy az átvételt/nyeremény igénybe vételét személyes közreműködéshez, megjelenéshez kötheti. A nyeremény akkor kerülhet átadásra, ha a nyertes valós adatokat ad meg.

 • Amennyiben a jelen részvételi feltételeknek megfelelően 
  (i) a nyertes személyazonosítása, vagy kiértesítése, azonosítása sikertelen, vagy 
  (ii) a nyereményt a nyertes nem veszi át, vagy annak átvételét visszautasítja, vagy 
  (iii) a nyertes nem felel meg a részvételi feltételekben rögzítetteknek és ez a sorsolást követően megállapításra kerül 
  úgy a Szervező a sorban következő pótnyertest tekinti nyertesnek.

 • A Szervező adatkezelési feltételeire egyebekben, felhasználó által elfogadott adatkezelési feltételek (Adatkezelési Tájékoztató) irányadóak.

 • A Szervező fenntartja a jogot, hogy a saját, illetve az általa e célból megbízott harmadik személy a nyertesről, illetve a nyeremény átadásáról fénykép-, hang – illetve videó felvételt készítsen, és azokat nyilvánosságra hozza. Felhasználó elismeri, hogy e nyilvánosságra hozatal részéről nem keletkeztet olyan igényt, amely a Szervezőt, vagy az általa megbízott harmadik személyt ellenszolgáltatásra kötelezné.

 • A nyereménnyel kapcsolatos valamennyi járulékos adó- és egyéb közterhet (esetleges illeték) és közvetlen költséget (pl. Szervező által biztosított ügyvédi munkadíj, földhivatali eljárás költsége) a Szervező viseli. A Szervező ezt meghaladó költségviselésre (pl. utazási költségek megtérítése, szállásdíj) nem kötelezhető.

 • A nyereménnyel, vagy a Játék menetével kapcsolatosan az írott és elektronikus sajtóban vagy egyéb helyen megjelent bármely hirdetés, vagy az aprod.hu- n megjelenített grafikai elem kizárólag illusztráció.

 • A nyereményre való jogosultság nem ruházható át.

 • A Szervező továbbá fenntartja annak jogát, hogy a Játékot a felhasználó egyedi értesítése nélkül bármikor felfüggessze, beszüntesse, a jelen részvételi feltételeket, akár visszamenőleges hatállyal is, módosítsa.

 • A Játék ingyenességére tekintettel a Szervező nem felel a felhasználó, vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében és kizár minden más egyéb, akár közvetlen, akár közvetett vagyoni és /vagy nem vagyoni kártérítési igényt, sérelemdíjat. A Szervező a nyeremény tekintetében, az ingyenességre hivatkozással garanciát nem vállal.

 • A Játékban nem vehetnek részt az alábbi személyek: 
  (a) a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai és azok közeli hozzátartozói; 
  (b) a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói.

 • A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen részvételi feltételek szerint történik. Amennyiben a jelen részvételi feltételek valamely kérdést nem szabályozna, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. Ha a Felhasználó a jelen részvételi feltételeket – annak bármely rendelkezése tekintetében – nem fogadja el, vagy azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem vehet részt, abból kizárásra kerül.

 • A felhasználó a Játékban való részvételével elismeri teljes körűen megismerte a jelen részvételi feltételeket és azt feltétel nélkül elfogadja. 

Budapest, 2014. február 24.

Allegro Group HU Kft. ©
www.aprod.hu 
Minden jog fenntartva!

© 2015 Nyerj ITT. All rights reserved. Site Admin · Entries RSS · Comments RSS
Powered by WordPress · Designed by Theme Junkie